شناخت و مقایسه انواع لوله‏ های پلاستیکی
آگهی

شناخت و مقایسه انواع لوله‏ های پلاستیکی

نامه الکترونیک چاپ PDF


 • شناخت و مقایسه انواع لوله‏ های پلاستیکی

با توجه به استفاده روز افزون ازلوله‏ های پلاستیکیدرتأسیسات صنعتی و ساختمان‏های کشور و تولید و توزیع انواع مختلف لوله‏ های پلاستیکیبا نام‏ها و جنس‏های مختلف به موازات توسعه صنعت پتروشیمی، انتخاب و خرید بهترین ومناسب ترین نوع لوله‏ی پلاستیکی برای یک کاربرد خاص آسان نمی‏باشد و نیازمند مطالعهو شناخت انواع معمول این لوله‏هاست.
در این مجموعه کلیه مزایا و معایب لوله‏ های پلاستیکیبیان گردیده و خواننده با معمول‏ترین انواع لوله‏های پلاستیکی مصرفی در صنعتتأسیسات و موارد کاربردشان آشنا می‏شود.
بکارگیری لوله‏ های پلاستیکی در تأسیساتبه اواسط دهه‏ی 1930 میلادی برمی‏گردد. در آن زمان برای اولین بار آلمان‏ها ازلوله‏ های پلاستیکی برای سیستم‏های تخلیه فاضلاب استفاده کردند. بعدها شناخت هر جهبیشتر معایب و نقاط ضعف لوله‏های فلزی باعث گردید تا لوله‏های پلاستیکی به مرورزمان و در بسیاری موارد جایگزین لوله‏های فلزی گردند.
از مهمترین معایب لوله‏های فلزی می‏توان به خوردگی، رسوب‏گیری سطوح داخلی، وزن زیاد، حمل و نقل و نصب مشکلآن‏ها (در مقایسه با لوله‏های پلاستیکی) اشاره نمود.
لوله‏های پلاستیکی نیزاگرچه دارای معایب و مشکلات خاص خود می‏باشند اما انواع خاصی از آن‏ها برایکاربردهای خاصی از آن‏ها برای کاربردهای خاصی مناسب‏ترین انتخاب می‏باشند و ضمناًبا توجه به پیشرفت‏های روز‏افزون در دانش و فن‏آوری صنایع پتروشیمی و علوم مهندسیپلیمر روشهایی برای مقاوم‎سازی و کیفیت بخشی به لوله‏های پلاستیکی و برطرف‏سازیعیوبشان ابداع گردیده که بسیار موثر بوده‏اند و هم اکنون نیز تحقیقات گسترده‏ای درزمینه و همچنین تولید پلاستیک‏ها و پلیمرهای جدید به ویژه پلیمرهای کامپوزیتی برایتولید لوله‏های صنعتی در حال انجام است.
پلاستیک‏ها مواد دست‏ساز بشر هستند کهپایه‏ی اصلی آن‏ها پلیمرهای آلی می‏باشد و از تنوع فراوانی برخوردارند. اصولاًپلاستیک‏ها را براساس رفتارشان در برابر حرارت به دو دسته کلی تقسیم‏بندی می‏کنندکه عبارتند از:

1- ترموپلاستیک‏ها (Thermoplastics).
2- ترموست‏ها (Thermosets).

بطور کلی ترموپلاستیک‏ها در درجه حرارت معمولی محیط جامد بوده و با افزایش درجه حرارت نرم و شکل‏پذیر می‏شوند. آن‏ها را می‏توان با اعمال حرارت تغییر شکل داد و مجدداً به شکل اولیه بازگرداند غالب مواد بکار رونده در ساخت لوله‏های پلاستیکی از نوع ترموپلاستیک‏ها هستند که از جمله می‏توان به پلی‏پروپیلن (p.p)، پی‏وی‏سی (PVC) یا پلی‏اتیلن (PE) اشاره نمود. اما ترموست‏ها مواد نسبتاً تردی می‏باشند. بطوریکه براحتی نمی‏توان آن‏ها را حتی با اعمال حرارت تغییر شکل داد. آن‏ها یکبار برای همیشه شکل داده می‏شوند و شکل تغییرناپذیر و ثابت خود را حفظ می‏کنند.

   • خواص لوله هایپلاستیکی
   • خواص حرارتی
   • مشخصه هایالکتریکی
   • خواص مکانیکی
   • رده بندی لوله های پلاستیکیاز نظر تحمل فشار
   • دوام و پایداری لوله هایپلاستیکی
   • کاربرد لوله هایپلاستیکی
   • روش های مقاوم سازی پلاستیکی وافزایش طول عمر آنها
   • لوله های PVC
   • لوله های CPVC
   • لوله های پلیاتیلنی
   • لوله های پلیپروپیلنی
   • لوله هایاکریلونیتریل بوتادین استایرن
   • لوله های GRP

خواص لوله‏ های پلاستیکی

انتخاب ماده‏ی مناسب برای ساخت لوله‏ها به سیال منتقل شونده و مشخصه‏هایسرویس و شرایط کاری سیستم بستگی دارد. بسته به نوع پلاستیک‏ها ممکن است برخی ازخصوصیات پلاستیک‏ها برای سیستم و تأسیسات مورد نظر ما مطلوب و برخی نیز نامطلوبمی‏باشد.
به هر حال برخی از خصوصیات نامطلوب را می‏توان ازطریق طراحی و نصب اصولی کاهش داد یا حذف نمود اما آنچه مسلم است انتخاب جنس مناسبلوله برای کاربردهای متفاوت مستلزم داشتن دانش کافی درباره‏ی خواص، مزایا و معایبانواع لوله‏ های پلاستیکی است. در زیر به بررسی مهمترین خصوصیات و ویژگی‏هایلوله‏های پلاستیکی می‏پردازیم.

مقاومت به سایش و خوردگی
بطور کلی لوله‏ های پلاستیکیاز مقاومت چشمگیری در برابر انواع اسیدها، محلول‏های نمکی، مایعات و گازهای خورندهبرخوردارند. در مورد سایش (erosion) میزان مقاومت لوله‏های پلاستیکی به نوع سیالمنتقل شونده از داخل لوله و شرایط سرویس و سیستم بستگی دارد.
میزان مقاومت بهخوردگی لوله‏ های پلاستیکی با افزایش غلظت برخی از مواد شیمیایی خاص تغییر می‏کند. برای مثال لوله‏های پلی‏اتیلن می‏تواند اسید سولفوریک 70 درصد را در °C 23 (°F 73) انتقال دهد در حالیکه برای انتقال اسیدسولفوریک 95 درصد مناسب نمی‏باشد.
درجهحرارت نیز عامل مهم و تعیین کننده‏ای برای مقاومت لوله‏های پلاستیکی در برابرخوردگی است. برای مثال برخی از لوله‏های پلی‏اتیلن که برای انتقال گازهای حاویاکسیدهای نیتروژن در  °C23 مناسب می‏باشند نباید برای انتقال این گازها در °C50 مورد استفاده قرار گیرند.
فرمولاسیون خاص یک ماده‏ی پلاستیکی مشخص نیز می‏تواندعاملی در تعیین میزان مقاومت کلی ماده در برابر مواد شیمیایی خورنده و میزان غلظتآن‏ها باشد.

صافی جداره‏ ی داخلی

لوله‏ های پلاستیکیجداره‏ های داخلی فوق‏العاده صافی رادارند که باعث جلوگیری از تجمع هر نوع رسوب بر روی جداره‏ های داخلی‏شان می‏گردد وبنابراین بروز مشکل گرفتگی و انسداد به واسطه‏ی کاهش تدریجی قطر داخلی در اثر تجمعرسوبات در مورد لوله ‏های پلاستیکی منتفی می‏گردد. در حالیکه لوله ‏های فلزی بهمرور زمان در اثر خوردگی از بین رفته و در اثر تجمع رسوبات بر روی سطوح داخلی‏شانافت فشارهای اصطکاکی در آن‏ها افزایش یافته و در نتیجه ظرفیت آن‏ها برای انتقالسیالات کاهش خواهد یافت.

خواص حرارتی

بطور کلی قابلیت هدایت حرارتی لوله‏ های پلاستیکی نسبت به دیگر لوله ‏هاپائین‏تر است که در نتیجه تلفات حرارتی یا بالعکس جذب حرارت از طریق جداره اینلوله‏هابه حداقل ممکن (در مقایسه با دیگر لوله‏ها) می‏رسد. اینخصوصیت لوله‏های پلاستیکی در مواردی که از این لوله‏ها برای سیستم‏های فاضلاباستفاده گردد یک مزیت به حساب می‏آیند چرا که از ته‏نشین شدن مواد چرب همراه فاضلابدر لوله‏ها و کاهش نرخ تخلیه جلوگیری به عمل می‏آید نرخ انبساط حرارتی لوله‏هایپلاستیکی در مقایسه با دیگر لوله‏ها بالاتر است و این نکته را باید به هنگام طراحیتأسیساتی که دارای نوسانات زیاد درجه حرارت می‏باشند، مدنظر داشته باشیم. برای مثالضریب انبساط حرارتی P.V.C نوع I (/C°6- 10×50 تا 63) پنج برابر فولاد (/C°6- 10× 12) است. به همین علت تعداد بست‏ها و نگه‏دارنده‏های مورد نیاز جهت نصب لوله‎‏هایپلاستیکی در مقایسه با لوله‏ های فلزی به مراتب بیشتر بوده و در فواصل کمتری نسبتبه یکدیگر (در مقایسه با لوله‏های فولادی) باید نصب گردند. به همین دلیل در صورتیکهلوله‏های پلاستیکی بدرستی مهربندی نشوند به هنگام نوسانات زیاد حرارتی مستعد پیچ وتاب خوردگی (Snaking) خواهند بود. لوله‏های پلاستیکی وقتی در معرض درجه حرارت بالاقرار گیرند نرم می‏شوند و به همین دلیل باید از عبور دادن این لوله ‏ها از نقاطخیلی گرم یا از مجاورت وسایلی که حرارت بالایی تولید می‏کنند خودداری نمود. حدبالای تحمل درجه حرارت در لوله‏ های پلاستیکی بسته به جنس و نوعشان از °C50 تاحداکثر °C150 متغیر است.

مشخصه‏ های الکتریکی

بطور کلی پلاستیک‏ها هادی جریان الکتریسیته نیستند و به همین علتهیچگاه در معرض خوردگی‏های گالوانیکی و الکتروشیمیاییقرار نمی‏گیرند. همان طور که می‏دانید بروز پدیده‏ی خوردگی گالوانیک در لوله‏هایفلزی مدفون در زیر خاک یکی از مهمترین دلایل آسیب دیدن و از بین رفتن تدریجی اینلوله‏ هاست.

چگالی

لوله‏ های پلاستیکیبسیار سبک‏تر از لوله‏ های فولادی،آزبستی، بتنی و سیمانی هستند و از نظر چگالی در محدوده‏ی 9/0 تا 3cm/gr2 (بسته بهنوع و فرمولاسیون) قرار دارند. سبکی لوله‏های پلاستیکی مزیت‏های فراوانی را برایاین نوع لوله به ارمغان آورده است. از جمله آنکه هزینه‏های حمل و نقل و نصب آن‏هابه مراتب کمتر شده و حمل و نقل آن‏ها به آسانی و با سرعت بیشتری در مقایسه با دیگرلوله‏ها صورت می‏گیرد. اغلب لوله‏های پلاستیکی به راحتی با دست نصب می‏شوند و دربیشتر موارد نیاز به ماشین آلات و ابزار خاصی ندارند.

خواص مکانیکی

آنچه مسلم است پلاستیک‏ها مقاومت مکانیکی فلزها را ندارنداما قابلیت انعطاف بالاتری برخوردارند. مقاومت پلاستیک‏هادر برابر نیروهای کششی بیش از حد لازم می‏باشد. با افزایش درجه حرارت سیستملوله‏کشی مقاومت مکانیکی لوله‏های پلاستیکی پائین‏تر آمده اما مقاومت در برابر ضربهبیشتر می‏گردد. از آنجا که لوله‏های پلاستیکی عموماً چقرمه (محکم و در عین‏حالبسیار انعطاف‏پذیر) هستند ضربات خارجی وارده به سطح خود را با حداقل خسارت یا حتیهیچگونه صدمه‏ای به خوبی جذب می‏کنند. در حالیکه همین ضربات در مورد لوله‏های باجنس ترد می‏تواند باعث بروز صدمات جدی گردد.

قابلیت اشتعال

لوله‏های پلاستیکی عمدتاً از پلیمرها ساخته می‏شوند و ترکیبات آلی دیگری نیزبه همراه دارند و بنابراین قابل اشتعال می‏باشند. البته پلاستیک‏های مختلف رفتارهایکاملاً متفاوتی را در برابر آتش از خود نشان می‏دهند در اغلب موارد آتش باعث تجزیهشیمیایی در ساختار لوله‏های پلاستیکی گردیده و محصولات حاصل از احتراق این لوله‏هاباعث گسترش و افزایش حجم آتش می‏شوند.

رده‏ بندی لوله‏ های پلاستیکی از نظرتحمل فشار

به جز لوله‏های مورد استفاده در فاضلاب و سیستم‏های تخلیه تمام لوله‏هایپلاستیکی از نظر تحمل فشار رده‏بندی شده‏اند.بطور کلی سه روش استاندارد برایرده‏بندی لوله‏های پلاستیکی از نظر تحمل فشار موجود است که عبارتند از:

1- عدد شجول (schedule number):
که از رابطه (P/S)×1000 قابل محاسبه است که در آن (P) فشار سیستم (سرویس) مورد نظر و (S) حد مجاز تنش (allowable stress) است و مسلم است که هر دو باید با واحدهای یکسان در این فرمولقرار داده شوند.

2- نسبت ابعادی استاندارد (SDR):
SDR که مخفف (Standard dimension Ratio) است از تقسیم قطر خارجی لوله به ضخامت آن قابل محاسبهاست.

3- رده‏بندی عددی برای سطح فشار قابل تحمل:
در این روشبرای هر لوله فشار قابل تحمل به صورت عددی مشخص می‏گردد. برای مثال معمول‏ترینرده‏های فشاری لوله‏های پلاستیکی عبارتند از 50، 100، 125، 160، 200، PSI 315. برخیاوقات نیز برای رده‏بندی فشاری و شناسایی لوله‏های ترموپلاستیکی از کدهای چهار رقمیو یک پیشوند الفبایی که نشان دهنده‏ی نوع پلیمر است، استفاده می‏گردد. رقم اول ودوم این کد چهار رقمی به ترتیب نشانگر نوع و پایه‏ی رزین و رقم سوم و چهارم میزانفشار لازم جهت تست هیدرواستاتیکی لوله را به صورت تقسیم شده بر 100 و برحسب Psi بیان می‏دارند. برای مثال کد “1120 “ PVC نشانگر لوله‏ای است که از جنس پلی‏ وینیلکلراید PVC نوع 1 و پایه (grade) 1 شاخه شده است و فشار تست هیدرواستاتیک آن psi 2000 ( معادلMpa 8/13) می‏باشد.

دوام و پایداری لوله‏ هایپلاستیکی

آزمایش‏های گوناگون انجام شده در آزمایشگاه‏های مجهز صنعتی و همچنین تجربیاتعملی در محیط‏های عملیاتی حاکی از آن است که لوله‏های پلاستیکی (از نوعترموپلاستیک‏ها) مدفون در زیر خاک در مقابل حملات هرگونه باکتری، قارچ و دیگر میکروارگانیسم‏ها (موجودات ذره بینی) کاملاً ایمن می‏باشند.

مقاومت در برابر عوامل جوی

لوله‏های پلاستیکی وقتی در معرض اشعه‏ی ماوراءبنفش (UV) قرار گیرند مستعدتجزیه شیمیایی و فساد و تباهی به واسطه‏ی آن هستند تابش اشعه‏ی ماوراءبنفش بر سطحلوله‏های پلاستیکی باعث ترد و شکننده شدن آن‏ها و در نتیجه مستعد شدن آن‏ها برایترک خوردگی می‏گردد. امروزه توسط افزودن مواد بازدارنده‏ی تابش‏های ماوراءبنفش وتغییر در فرمولاسیون لوله‏های پلاستیکی این لوله‏ها را در برابر عوامل جوی مقاوممی‏نمایند.

کاربرد لوله‏ های پلاستیکی

مهمترین موارد کاربرد لوله‏های پلاستیکی عبارتند از سیستم‏های فاضلاب،آب‏رسانی، آبیاری، توزیع آب، باغبانی، تصفیه خانه‏های فاضلاب، صنایع غذایی،کارخانجات داروسازی و ...
در سالیان اخیر در صنایع نفت و گاز نیز برای خطوطانتقال گاز طبیعی و نفت خام در بسیاری از موارد از لوله‏های پلاستیکی استفاده شدهاست.
موم ته‏نشین شونده در لوله‏های انتقال نفت خام باعث گرفتگی و کاهش قطر مؤثراین لوله‏ها می‏گردد که با استفاده از لوله‏های پلاستیکی این مشکل رفعمی‏شود.

روش‏ های مقاوم‏سازی پلاستیکی و افزایش طولعمر آن‏ها

جهت بالابری مقاومت مکانیکی و افزایش طول عمر پلیمرها تحقیقاتوسیعی به عمل آمده و امروزه یکی از مهمترین روش‏هایی کهبدین منظور اتخاذ می‏گردد روش مشبک (Gross link) کردن پلیمرهاست. در این روش ساختارمولکولی طولی و زنجیره‏ای پلیمرها به ساختار شبکه‏ای (فضایی) تغییر می‏یابد و بدینوسیله پلیمرها در برابر تنش‏های وارده مقاوم خواهند شد.
یکی دیگر از روش‏هایبالابری مقاومت مکانیکی لوله‏های پلاستیکی تلفیق فلز و پلاستیک در ساخت این لوله‏هابه طریقی است که یک لایه فلزی برای مثال آلومینیوم در میانیک لایه داخلی و خارجی ازجنس پلاستیک قرار می‏گیرد. در واقع یک لوله‏ی فلزی با جداره‏ی نازک در دل یک لوله‏یپلاستیکی قرار می‏گیرد.

حافظه‏ ی حرارتی لوله‏ های پلاستیکی

در اکثر موارد که خم یا هرگونه تغییر شکل نادرست و غلطی به لوله‏هایپلاستیکی داده شود با اعمال حرارت لوله به حالت و شکل اولیه‏ی خود باز می‏گردد و بههمین دلیل اصطلاحاً گفته می‏شود که لوله‏های پلاستیکی (البته از نوعترموپلاستیک‏ها) از " حافظه حرارتی (Thermal memory) " برخوردارند.

سر و صدا (Noise) در لوله‏ های پلاستیکی

در صورتیکه جهت سیستم‏های تخلیه‏ی فاضلاب از لوله‏ های پلاستیکی استفادهشود. صدای تولیدی به هنگام تخلیه‏ی فاضلاب در مقایسه با لوله‏های چدنی بیشتر خواهدبود. زیرا همانطور که می‏دانید یکی از مهمترین خواص مهندسی چدن‏هاقابلیت بالای جذب صدا و ارتعاشات است. همانطور کهمی‏دانید PVC یک پلیمر قابل انعطاف و ABS یک پلیمر سخت و انعطاف ناپذیر است. براساس نتایج به دست آمده در آزمایشگاه‏های فنی صدای تولیدی در نتیجه‏ی تخلیه فاضلابدر لوله‏های PVC در مقایسه با لوله‏های چدنی بین 6 تا 10 دسی‏بل (DB) بیشتر و درلوله‏های ABS در مقایسه با لوله‏های چدنی بین 8 تا 15 دسی‏بل (DB) بیشتراست.
تجربیات آزمایشگاهی حاکی از آن است که با افزایش سطح صدا در لوله‏ها بهاندازه‏ی 10 دسی‏بل انسان تصور می‏نماید که سطح صدا دو برابر شده است.

معمول‏ترین پلیمرهای مصرفی جهت ساخت لوله‏های پلاستیکی
معمول‏ترین ومعروف‏ترین پلیمرهای مصرفی جهت ساخت و تولید لوله‏هایپلاستیکی عبارتنداز:

• پلی وینیل کلراید (PVC)
• پلی وینیل کلرایدکلره (CPVC)
• پلی اتیلن (PE)
• پلی پروپیلن (PP)
• اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
• پلاستیک‏های مقاوم شده با الیاف شیشه‏ای (GRP).

لوله ‏های P.V.C:

PVC یکی از پرکاربردترین انواع پلاستیک‏ها در صنعت است. همانطور که قبلاًبیان گردید لوله‏های پلاستیکی قابل اشتعال هستند و اکثر آن‏ها آتش را گسترشمی‏دهند. اما یکی از ویژگی‏های PVC آن است که آتش را بر روی لوله پخش نمی‏کند بلکهفقط همان نقطه‏ای که در آتش قرار گرفته سوخته و از بین می‎رود.
لوله‏های PVC دارای معایبی نیز می‏باشند از جمله اینکه در درجه حرارت‏های صفر و زیر صفر به شدتترد و مستعد ترک‏خوردگی می‏شوند. همچنین در صورتیکه در معرض تابش بیش از حد آفتاببا اشعه‏ی ماوراء بنفش قرار گیرند کیفیت خود را از دست می‏دهند. لوله‏های PVC بههیچ عنوان برای سرویس‏های آبگرم مناسب نمی‏باشند.

لوله‏ های CPVC

نسبت به لوله‏های PVC قادر به تحمل درجه حرارت‏های بالاتر هستند (حدود F°180) و از آن‏ها برای رفت و برگشت آبگرم در سیستم‏‏های حرارتی می‏توان استفادهنمود.از آنجا که لوله‏های CPVC قادر به تحمل درجه حرارت‏های بالا می‏باشند نسبت بهدیگر لوله‏های پلاستیکی به هنگام نصب نیاز به تکیه‏گاه‏ها، نگه‏دارنده‏ها وآویزه‏های کمتری دارند.
یکی از معایب اکثر لوله‏های پلاستیکی آن است کهاکسیژن را از جداره‏ی خود عبور می‏دهند و این قضیه منجر به افزایش نرخ‏خوردگی درتجهیزات فلزی متصل به شبکه‏های لوله‏کشی پلاستیکی می‏گردد. اما CPVC سد مستحکمی دربرابر عبور اکسیژن است. یکی دیگر از مزیت‏های مهم لوله‏های CPVC آن است که به هنگامآتش‏سوزی، آتش را گسترش نمی‏دهند و خسارت و تغییر شکل در ناحیه سوختگی در مقایسه بادیگر انواع پلاستیک‏ها به مراتب کمتر است.
حد تحمل فشار و تنش‏های کششی نیز درلوله‏های CPVC نسبت به لوله‏های PVC، PP، PEX و PB بالاتر است. برای مثال در جاییکه طبق شرایط طرح ضخامت جداره‏ی لوله P.P باید 4/3 میلیمتر باشد. لوله‏ی CPVC باضخامت 9/1 میلیمتر جوابگو می‏باشد. ضریب هدایت حرارتی در لوله‏های CPVC و PVC درمقایسه با لوله‏های PP، PEX و PB پایین‏تر است و به همین علت احتمال دفرمه شدن (deformation) این لوله‏ها در اثر حرارت در مقایسه با دیگر لوله‏های نامبردهپایین‏تر است.
تجربیات موجود حاکی از آن است که لوله‏های CPVC بطور موفقیت‏آمیزو بدون هیچ مشکلی برای مدت چهل سال در سیستم‏های آبگرم بکار گرفته شده‏اند. احتمالرشد و تکثیر باکتری لریونلا در لوله‏ها و تأسیسات ساخته شده از CPVC بسیار کماست.
لوله‏های CPVC نسبت به حشره‏کش‏ها، قارچ‏کش‏ها و داروهای ضد موریانه بسیارحساس بوده و موارد فوق اثرات مخربی را بر روی لوله‏های CPVC ایجاد می‏کنند. درصورتیکه از لوله‏های CPVC در محیط آشپزخانه استفاده می‏نمایید باید مراقب باشید کهاین لوله‏ها به روغن‏های خوراکی یا گریس آلوده نشوند.
همچنین تجربه نشان داده کهلوله‏های CPVC چنانچه در مجاورت برخی از روغن‏های تبرید قرار گرفته یا برای انتقالاین روغن‏ها بکار گرفته شوند مستعد ترک‏خوردگی ناشی از خوردگی تنشی(S.C.C) خواهندبود. لوله‏های CPVC نباید برای مدت طولانی در معرض تابش نور خورشید قرارگیرند.

لوله‏ های پلی‏ اتیلنی (PE)

این پلیمر (PE) دارای استحکام خوبی است و در برابر ضربه مقاومت خوبی دارد. سطوح پلی‏اتیلنی نیز می‏توانند دچار ترک‏های ناشی از خوردگی تنشی (S.C.C)شوندواقعیت آن است که پدیده‏ی S.C.C فقط در مورد فلزات اتفاق نمی‏افتد. برای مثالاگر پلی‏اتیلن تحت تنش‏های کششی بوده و هم زمان درمحیط‏های حاوی روغن‏های سیلیکون یا روغن‏های گیاهی قرار گیرند مستعد ترک‏خوردگیناشی از خوردگی‏ تنشی خواهند بود. هم اکنون بیش از 180 کارخانه در کشور ما لوله‏هایپلی‏اتیلنی تولید می‏کنند و نباید فراموش کردکه لوله‏های تولیدی این تولیدکنندگاناز نظر مواد اولیه، روش ساخت و کنترل کیفی با یکدیگر تفاوت داند و بنابراین از نظرمرغوبیت و کیفیت یکسان نمی‏باشند.
یکی از انواع شناخته شده لوله‏های پلی‏اتیلنیلوله PEX یا همان لوله لوله پلی‏اتیلنی مشبک (Cross Linked Polyethylene) می‏‏باشدکه درجه حرارت‏های بالا و فشارهای نسبتاً بالا  تا (100 Psig) را تحمل می‏کند وامروزه جهت سیستم‏های گرمایش کفی غالباً از این لوله‏ها استفاده می‏شود.


لوله‏ های پلی ‏پروپیلنی (PP)

پلی‏پروپیلننوعی ترموپلاستیک دارای استحکام بالا است. برای مثال چمدان‏های مسافرتی نیز عمدتاً از پلی‏‏پروپیلن ساخته می‏شوند.

لوله ‏های اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

اکریلونیتریل بوتادین استایرن همانند شیشه شفاف و دارای سختی بالایی است. لوله‏های ساخته شده از ABS دارای مقاومت بالایی در برابر حرارت می‏باشند و فشارهاینسبتاً بالا را نیز تحمل می‏کنند. از دیگر کاربردهای ABS می‏توان به ساخت انواعتلق‏های صنعتی به عنوان سطوح چراغ‏ها، ساعت‏ها و ... اشاره نمود.
ABS نوعی ترموپلاستیک ساخت و انعطاف‏ناپذیر است کهدارای مقاومت بالایی در برابر خزش و ترک‏خوردگی‏های تنشی بوده و همچنین از مقاومتفوق‏العاده‏ای در برابر ضربه برخوردار می‏باشد طوریکه این ویژگی را حتی تا درجهحرارت °C 40- حفظ می‏نماید. مقاومت مکانیکی و مقاومت در برابر سایش این نوع پلیمربسیار عالی است. ABS به آرامی می‏سوزد، اما محصولات احتراق آن مونواکسیدکربن،دی‏اکسیدکربن و اکسیدهای نیتروژن می‏باشند. استنشاق بخارات آن می‏تواند خطرناک بودهو گرد و پودر ناشی از سنگ‏زدن و ماشین‏کاری این پلیمر می‏تواند باعث ایجاد حساسیت والتهاب در پوست و چشم‏ها گردد.
بزرگ‏ترین تولید کننده‏های ABS در سطح جهانعبارتند از: شرکت‏های BASF، Bayer، Dow، GE Plastics، Poli dux، Polimeri Europa کهدر این میان BASF با ظرفیت تولید 200 هزارتن ABS در سال بزرگ‏ترین تولید کننده‏یاین پلیمر در جهان است.
ضمناً شایان ذکر است که یکی از بزرگ‏ترین استفادهکننده‏های پلیمر ABS در جهان کشور استرالیا می‏باشد، آمار و اطلاعات حاکی از رشد 3درصدی سالانه مصرف و به کارگیری ABS در صنایع استرالیا (بین سال‏های 1994 تا 2000میلادی) است.

لوله ‏های GRP

لوله‏های پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه‏ای (Glass Reinforced Plastic) در واقع نوعی لوله پلاستیکی کامپوزیتی می‏باشد که در آن‏ها جهت افزایش مقاومتاستاتیکی لوله از الیاف شیشه‏ای استفاده شده است. به همین علت لوله‏های G.R.P مقاومتی بسیار عالی در برابر فشار داشته و بسیار گران‏قیمت هستند.

منبع : پارس اتیلن کیش

 
 
جمعه
1399
اسفند
8
 

پشتيبان فروش و فني

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز18
mod_vvisit_counterدیروز35
mod_vvisit_counterکل بازدیدها484810
 3 مهمان حاضر

تماس با ماآگهی
آگهی