برتری سیستم فاضلاب پلی اتیلن نسبت به سیستم پوش فیت
آگهی

برتری سیستم فاضلاب پلی اتیلن نسبت به سیستم پوش فیت

نامه الکترونیک چاپ PDF


  • برتری سیستم فاضلاب پلی اتیلن نسبت به سیستم پوش فیت

مطالب ذیل جهت مقایسه اجمالی بینسیستم فاضلابی پلی اتیلنوسیستم پلی پروپیلن ( پوش فیت )ارائه می گردد باشد تا اینمقایسه بتواند در انتخاب صحیح و شایسته سیستم فاضلابی که هم از نظر قیمت و هم ازنظر کیفیت و طول عمر بر دیگر سیستم های فاضلابی برتری فاحشی دارد مثمر ثمر واقعگردد.

1- تولید کنندگانپوش فیتمواد اولیه خود را با قیمتنازل تری نسبت به مواد اولیهپلی اتیلنخریداری نموده و در تولیدلوله و اتصالات پوش فیت نیز از مواد کمتری نسبت به لوله و اتصالات پلی اتیلناستفاده می گردد در صورتی که قیمت لوله و اتصالات پلی پروپیلن ( پوش فیت) به مراتباز قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن بیشتر بوده و این سود چند جانبه تعدادی از تولیدکنندگان را بر آن داشته که به تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن ( پوش فیت) رویآورده و تبلیغات گسترده ای نیز در این زمینه انجام دهند. 

2- هزینه اجرای سیستم پوش فیت به مراتب بیشتر ازهزینه سیستم پلی اتیلن می باشد زیرا در سیستم پوش فیت در هر یک متر حداقل از دو عددبست استفاده می گردد و در صورتی که در سیستم پلی اتیلن در هر دو الی سه متر از یکعدد بست استفاده می گردد که هزینه اجرای هر بست در پوش فیت 7000 ریال، قیمت هر بست 110 نیز 8000 ریال و هزینه اجرای هر متر طول پوش فیت 14500 ریال بوده در صورتی کههزینه اجرای هر متر طول پلی اتیلن 11000 ریال و اجرای هر بست 6000 ریال و قیمت هربست 110 نیز 8000 ریال می باشد بنابراین اگر هزینه اجرای پلی اتیلن و پوش فیت رامقایسه نماییم اعداد ذیل به دست خواهد آمد.


هزینه اجرای سیستم پوش فیت بیش از 5/2 برابر هزینه اجرای سیستم پلی اتیلن می باشد.حال در قبال پرداخت این هزینه بالا چه چیز نصیب شما می گردد؟

3- نو ظهور بودن سیستم پوش فیت و نبودن پروژه ای در ایران کهحداقل سه سال از زمان انجام سیستم فاضلاب آن توسط پوش فیت گذشته باشد و همان طوریکه مطلع هستید کل سیستم پوش فیت در فواصل کم به وسیله اورینگ به یکدیگر مرتبطگردیده و اگر در اثر مرور زمان PH موجود در شوینده هایی مانند وایتکس که خاصیتاسیدی دارد بر روی اورینگ های سیستم اثر بگذارد و باعث شود سیستم پوش فیت از محلاورینگ ها با پوسیدگی و نشت فاضلاب مواجه گردد آیا می دانید ( خصوصا در پروژه هایبلند مرتبه ) با چه فاجعه ای مواجه می گردید؟ در صورتیکه 35 سال پیش پروژه بزرگاکباتان و 40 سال پیش هتل کوروش شمال و پروژه های بی شمار دیگری توسط سیستم فاضلابیپلی اتیلن انجام گردیده و تاکنون حتی یک نمونه گرفتگی و یا شکستگی از محل جوشهاگزارش نگردیده است.

4- همان طور که می دانید حداکثر ارتفاع تست آب بند توسطلوله و اتصالات پوش فیت تنها 5 متر بوده که به 2 طبقه هم نمی‌رسد در صورتی که درلوله و اتصالات پلی اتیلن تا 10 طبقه یعنی حدود 40 متر هم تست پر و آب بند انجامگردیده.

5- مقاوم نبودن محل اتصالات پوش فیت در مقابل نوسانات زمین ( زلزله ) به دلیل حساسیت بالای این سیستم در صورتیکه پلی اتیلن تنها سیستمی است که کاملادر مقابل نوسانات زمین ( زلزله ) مقاوم می باشد زیرا به دلیل جرم مولکولی بسیاربالایی که پی اتیلن دارا می باشد جوشها مقاومت خود لوله را پیدا کرده و یک سیستمفاضلاب یک پارچه بوجود می آید لذا این نکته مثبت و برتری مهم پلی اتیلن در کشورزلزله خیزی مانند ایران بسیار حائز اهمیت می باشد.

6- مقاومت بسیار بالای پلی اتیلن در مقابل حرکت خاک وفشار و توانایی قرار گرفتن در زیر بتن و اجسام سخت و سنگین یکی دیگر از خاصیتهایمهم پلی اتیلن می باشد در صورتیکه سیستم پوش فیت زمانی آب بند می باشد که لوله واتصالات به دور از هرگونه فشار و به صورت دایره کامل در داخل یکدیگر قرار گیرد امابه دلیل نرمی پوش فیت چنانچه از خارج فشاری بر آن وارد گردد از دایره کامل خارج شدهو شکل بیضی به خود گرفته و همین مساله باعث بوجود آمدن نشت از محل اتصالات میگردد. 

7- صدای عبور فاضلاب در سیستم پوش فیت به مراتب محسوس تر از پلیاتیلن می باشد.

8- یکی از بزرگترین ضعف های پوش فیت آب بند نشدن و نشتفاضلاب از محل اتصال زانوی سیفونها بوده که همین مشکل تولید کنندگان پوش فیت را برآن داشته که روی به استفاده از سیفونهای نشتی ناپذیر پلی اتیلن بیاورند که این خودگویای برتری پلی اتیلن و ضعف سیستم پوش فیت می باشد.

9- استفاده تولیدکنندگان پوش فیت از عصایی پلی اتیلن به جای پلی پروپیلن پشت بام ها یکی دیگر از ضعفهای سیستم پوش فیت می باشد زیرا به دلیل مقاومت بسیار بالایی که لوله و اتصالات پلیاتیلن در مقابل اشعه ماوراء بنفش و اشعه UVA و UVB خورشید از خود نشان می دهد تجزیهناپذیر بوده ( بدلیل وجود کربن و دوده ) و ساختمان مولکولی و خواص آن متجاوز از 80سال حفظ می گردد. در صورتی که لوله و اتصالات پلی پروپیلن بعد از مدت کوتاهی دربرابر اشعه ماوراء بنفش خورشید بسیار ترد و شکننده می گردد.

10- در نتیجه ازآنجایی که هیچ دوسیستم فاضلاب متفاوت در محل اتصالات کاملا با هم فیت نمی شوند درسیستم پوش فیت هم در نقاطی که از لوله ها و سیفون های پلی اتیلن جوشی استفادهگردیده سیستم پوش فیت خواه ناخواه در آینده ای نچندان دور دچار مشکل خواهد شد و اینهم یکی دیگر از ضعفهای بزرگ سیستم پوش فیت می باشد. 

11- لازم بذکر است درفواصل گرم و مناطق گرمسیری بدلیل نرم شدن اتصالات پوش فیت امکان تست آب بند اینسیستم بیش از یک طبقه امکان پذیر نمی باشد. 

12- همانطوری که مطلع هستیدبسیاری از ساختمانها در حین و یا در انتهای ساختن با پدیده ای به نام نشست مواجه میشوند که بدلیل حساسیت بسیار زیاد پوش فیت چنانچه در این گونه ساختمانها از سیستمپوش فیت استفاده گردد با مشکل از آب بند خارج شدن سیستم مواجه خواهیم شد در صورتیکه پلی اتیلن تنها سیستمی است که کاملا در مقابل نشست ساختمانها مقاوم بوده و ازخود انعطاف قابل ملاحظه ای نشان می دهد زیرا یکی از خاصیتهای پلی اتیلن این است کهاگر نیروی کششی به آن وارد گردد می تواند تا بیش از 5 برابر اندازه خود کش آمده وبعد پاره شود و همچنین در سیستم فاضلاب پلی اتیلن از قطعه ای به نام موفه استفادهمی گردد که یکی از خصوصیات آن به غیر از کنترل و خنثی کردن انبساط و انقباض سیستم،خنثی کردن نشست ساختمان نیز می باشد.

در انتها لازم بذکر است اگر پلی اتیلنبا مواد مرغوب تولید گردد و گرید مواد لوله و اتصالات یکی باشد و اجرای آن به خوبیانجام پذیرد تا زمانی که ساختمان قابل استفاده می باشد فاضلاب آن هم به هیچ عنوانبا مشکل مواجه نخواهد شد.

منبع : پارس اتیلن کیش

 
 
جمعه
1399
اسفند
8
 

پشتيبان فروش و فني

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز11
mod_vvisit_counterدیروز35
mod_vvisit_counterکل بازدیدها484803
 3 مهمان حاضر

تماس با ماآگهی
آگهی